Το τελικό Συνέδριο για το έργο Sea4All πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019. Σκοπός του Συνεδρίου /Ημερίδα ήταν η παρουσίαση των τελικών αποτελεσμάτων του έργου αλλά και η ενημέρωση των συμμετεχόντων σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Παράλληλα, μετά το τέλος της Ημερίδας πραγματοποιήθηκαν ειδικά Εκπαιδευτικά Εργαστήρια για Εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονταν να εντάξουν τα νέα εργαλεία που δημιουργήθηκαν από το έργο Sea4All στην τάξη. Το Συνέδριο παρακολούθησαν πάνω από 70 άτομα εκπαιδευτικοί και επιστήμονες. Σχετικό υλικό υπάρχει στην ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα.

Το Τελικό Συνέδριο αποσκοπούσε στο να παρουσιαστούν όλα τα τελικά αποτελέσματα του έργου με ολοκληρωμένο τρόπο, ώστε να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των αποτελεσμάτων του έργου, αλλά και να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ευαισθητοποίηση γύρω από τη θαλάσσια ρύπανση, με την κατανόηση των επιστημονικών αλλά και άλλων περιβαλλοντικών πτυχών της θαλάσσιας ρύπανσης. Οργανώθηκε ένα σημαντικό γεγονός στην Κρήτη όπου κλήθηκαν να συμμετάσχουν όλοι οι πιθανοί ενδιαφερόμενοι, όχι μόνο από την Κοινοπραξία και την Κρήτη, αλλά και από όλες τις πιθανές χώρες και τους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου και του απλού κοινού. Το Τελικό Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο ΙΤΕ στις 21 Νοεμβρίου 2019. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν διάφορες Ομιλίες σχετικά με τη θαλάσσια Ρύπανση, εκτός από την παρουσίαση του σχεδίου και τα καινοτόμα εκπαιδευτικά και ηλεκτρονικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν. Στο Τελικό Συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 65 άτομα, με περισσότερους από 40 συμμετέχοντες, όπως δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί, διευθυντές σχολείων, κυβερνητικοί εκπρόσωποι στον τομέα της εκπαίδευσης και του περιβάλλοντος από την Κρήτη, εκτός από τους διεθνείς συμμετέχοντες και μέλη της κοινοπραξίας του έργου. Κατά τη διάρκεια του τελικού Συνεδρίου παρουσιάστηκαν επίσης τα αποτελέσματα της χρήσης του νέου ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού υλικού Sea4All στην τάξη και στα διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης. Επίσης, μετά το πέρας του επίσημου Τελικού Συνεδρίου, ακολούθησαν δύο παράλληλα εργαστήρια με μεθόδους και ιδέες πρακτικής εφαρμογής του εκπαιδευτικού και ηλεκτρονικού υλικού Sea4All για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν αντίγραφο του Παιδαγωγικού Εγχειριδίου στα ελληνικά. Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν πολύ εντυπωσιασμένοι από το Εγχειρίδιο δίνοντάς τους ένα επιπλέον κίνητρο για να το χρησιμοποιήσουν στην τάξη.

Κατεβάστε το πρόγραμμα του συνεδρίου από εδώ.