Για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος του έργου, προγραμματίστηκαν δύο Πολλαπλασιαστικές Εκδηλώσεις από την Περιφερειακή Εκπαίδευση Κρήτης. Η πρώτη έλαβε χώρα στο Ηράκλειο, και ήταν κατά κύριο λόγο Εργαστήριο και η δεύτερη πραγματοποιήθηκε στο νησί Χρυσή κοντά στην Ιεράπετρα ως Μελέτη Πεδίου, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των δασκάλων, καθώς πρόκειται για ένα μικρό νησί χωρίς κατοίκους αλλά με πολύ εύθραυστο οικοσύστημα. Η Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ΙΤΕ στις 9 Οκτωβρίου και ήταν περισσότερο δομημένο ως εργαστήριο, όπου παρουσιάστηκαν και έγιναν εργαστήρια όχι μόνο στα νέα εκπαιδευτικά εργαλεία αλλά και στα ηλεκτρονικά (Όλοι οι συμμετέχοντες έπρεπε να φέρουν φορητούς υπολογιστές μαζί). Στο Εργαστήριο συμμετείχαν 32 καθηγητές, εκπαιδευτικοί, διευθυντές σχολείων και κυβερνητικοί εκπρόσωποι στον τομέα της παιδείας και του περιβάλλοντος, ενώ στη Μελέτη Πεδίου συμμετείχαν 22 άτομα κυρίως από την περιοχή του Λασιθίου (Ανατολική Κρήτη), συμπεριλαμβανομένων δασκάλων, εκπαιδευτικών, επιστημόνων και μέλη της κοινοπραξίας, καθώς αυτή ήταν μια διαφορετική εμπειρία πολύτιμη για όλα τα μέλη. Κατά την Εκδήλωση στο Ηράκλειο,παρουσιάστηκαν το έργο Sea4All και τα αποτελέσματά του μαζί με τα επιτεύγματα. Όλα τα αποτελέσματα και τα καινοτόμα εργαλεία (εκπαιδευτικά και ηλεκτρονικά) συζητήθηκαν και συλλέχθηκαν προτάσεις και σχόλια για βελτίωση. Στη Μελέτη Πεδίου πραγματοποιήθηκε μια πρώτη παρουσίαση του έργου, τα επιτεύγματά του και τα εργαλεία του, ειδικά για τους εκπαιδευτικού που δεν ήταν παρόντες στην Εκδήλωση στο Ηράκλειο, και συνεχίζοντας η Μελέτη Πεδίου στο νησί, πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ιεράπετρας

Αποτελέσματα και σχόλια

Οι εκπαιδευτικοί έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υψηλή ποιότητα του υλικού και τη σύνδεση με το ηλεκτρονικό παιχνίδι. Εκτίμησαν επίσης τη συμπληρωματικότητα μεταξύ εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού εγχειριδίου, το οποίο κρίθηκε πολύ σημαντικό για την εις βάθος προετοιμασία του έργου τους. Η παρουσίαση των Εκπαιδευτικών δεξιοτήτων σε συνδυασμό με τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης, οι αρχές της μετασχηματιστικής μάθησης μέσα από το διδακτικό και μαθησιακό υλικό, τα παραδείγματα της μικρο-διδασκαλίας (τόσο για μέσα στην τάξη όσο και για εκτός) που προσφέρθηκαν με τα εργαστήρια κέρδισαν την προσοχή και το ενδιαφέρον τους .

Συμπερασματικά, οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν τις δύο Εκδηλώσεις, ήταν πολύ ενθουσιασμένοι και εξέφρασαν την ικανοποίησή τους από τη συμμετοχή τους τόσο στο Σεμινάριο όσο και στη Μελέτη Πεδίου. Εξέφρασαν επίσης την επιθυμία τους για μια νέα Πρωτοβουλία συνέχισης και διατήρησης αυτού του θέματος. Ακόμη, σε συνέχεια αυτής της εμπειρίας, η Περιφερειακή Εκπαίδευσης Κρήτης και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ιεράπετρας αποφάσισαν να προτείνουν τη δημιουργία ενός δικτύου σχολείων προκειμένου να ασχοληθούν με θέματα θαλάσσιας ρύπανσης με βάση την παραγωγή, τα αποτελέσματα και τα υλικά του έργου Sea4All. Για να προετοιμάσει το έδαφος, η Περιφερειακή Εκπαίδευσης Κρήτης σχεδίασε μια σειρά από Σεμινάρια/ Εργαστήρια σε όλη την Κρήτη, όπου θα παρουσιαστούν λεπτομερώς οι αρχές, οι στόχοι και τα αποτελέσματα του έργου, ενώ οι συμμετέχοντες θα πάρουν το έντυπο του παιδαγωγικού εγχειριδίου.

Κατεβάστε το πρόγραμμα από εδώ.