Για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος του έργου πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ στις 23 και 27 Σεπτεμβρίου 2019, 2 Πολλαπλασιαστικές Εκδηλώσεις με 21 συμμετέχοντες συνολικά, δηλαδή εκπαιδευτικούς και δασκάλους, διευθυντές σχολείων, κυβερνητικούς εκπροσώπους στον τομέα της εκπαίδευσης και του περιβάλλοντος, καθώς και Επιστήμονες Φοιτητές. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε το έργο Sea4All και τα αποτελέσματά του μαζί με τα επιτεύγματα. Όλα τα αποτελέσματα και τα καινοτόμα εργαλεία (εκπαιδευτικά και ηλεκτρονικά) συζητήθηκαν και συλλέχθηκαν προτάσεις και σχόλια για βελτίωση.

Αποτελέσματα και σχόλια

Η πρώτη Εκδήλωση του Sea4All στο Κάρντιφ συγκέντρωσε τέσσερις συμμετέχοντες από τις σχολικές και τοπικές αρχές εκπαίδευσης στη Νότια Ουαλία, μαζί με ένα σύνολο φοιτητών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Συνολικά 10 άτομα παρακολούθησαν την πρώτη Εκδήλωση. ¨εγιναν πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων. Ιδιαίτερης σημασίας ήταν η συμμετοχή του νέου Σχολικού Λειτουργού και Επιθεωρητή Σχολείων στη Νότια Ουαλία, ο οποίος έδωσε πολλά σχόλια. Έγιναν σημαντικές συζητήσεις σχετικά με το διδακτικό υλικό, τα προγράμματα διδασκαλίας της Νότιας Ουαλίας στα σχολεία και πιθανούς αποτελεσματικούς τρόπους για την ενσωμάτωση του υλικού του Sea4All.

Η δεύτερη Εκδήλωση Sea4All που πραγματοποιήθηκαν στο Κάρντιφ είχε πέντε συμμετέχοντες από τα σχολεία γύρω από το Κάρντιφ και, για άλλη μια φορά, την τοπική αρχή εκπαίδευσης στη Νότια Ουαλία (CSC – https://www.cscjes.org.uk/). Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης 7 μεταπτυχιακοί φοιτητές από το Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ, συνολικά 11 άτομα. Σε σύγκριση με την πρώτη Εκδήλωση, αφιερώθηκε λιγότερος χρόνος στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, και το ακροατήριο ενδιαφέρθηκε περισσότερο στο πώς θα ενσωματώσει την ηλεκτρονική μάθηση (e-λεαρνινγ) και το ηλεκτρονικό παιχνίδι στην εκπαιδευτική πρακτική.

Ο εκπρόσωπος της CSC ήταν πολύ εντυπωσιασμένος από τις πιθανές εφαρμογές των ενοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης στα νέα αναλυτικά προγράμματα για τα σχολεία στην Ουαλία που είναι υπό διαμόρφωση. Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν πολύ ευχαριστημένοι με το ηλεκτρονικό παιχνίδι.

Κατεβάστε το πρόγραμμα από εδώ.