Τελικό Συνέδριο, 21 Νοεμβρίου 2019, Ηράκλειο

Το τελικό Συνέδριο για το έργο Sea4All πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019. Σκοπός του Συνεδρίου /Ημερίδα ήταν η παρουσίαση των τελικών αποτελεσμάτων του έργου αλλά και η ενημέρωση των συμμετεχόντων σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης, όχι μόνο για την...

Ελλάδα: 9 Οκτωβρίου 2019 στο Ηράκλειο και 19 Οκτωβρίου (Μελέτη Πεδίου) στην Ιεράπετρα

Για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος του έργου, προγραμματίστηκαν δύο Πολλαπλασιαστικές Εκδηλώσεις από την Περιφερειακή Εκπαίδευση Κρήτης. Η πρώτη έλαβε χώρα στο Ηράκλειο, και ήταν κατά κύριο λόγο Εργαστήριο και η δεύτερη πραγματοποιήθηκε στο νησί Χρυσή κοντά στην...

Ρουμανία: 3 Οκτωβρίου 2019 στο Arad

Για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος, πραγματοποιήθηκε μία Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση στην Σχολική Επιθεώρηση του Arad στις 3 Οκτωβρίου 2019 με 38 συμμετέχοντες, συγκεκριμένα δασκάλους, εκπαιδευτικούς, διευθυντές σχολείων, κυβερνητικούς εκπροσώπους στον τομέα της...

Ηνωμένο Βασίλειο: 23 και 27 Σεπτεμβρίου 2019 στο Cardiff

Για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος του έργου πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ στις 23 και 27 Σεπτεμβρίου 2019, 2 Πολλαπλασιαστικές Εκδηλώσεις με 21 συμμετέχοντες συνολικά, δηλαδή εκπαιδευτικούς και δασκάλους, διευθυντές σχολείων, κυβερνητικούς...

Κύπρος: 4 Σεπτεμβρίου 2019 στο Ακρωτήρι και 5 Σεπτεμβρίου 2019 στο Κάβο Γκρέκο

H Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση στοχεύει στη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των αποτελεσμάτων του έργου. Για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος, πραγματοποιήθηκαν δύο Εκδηλώσεις σε δύο διαφορετικές περιοχές της Κύπρου, με σκοπό τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή δασκάλων και...