«Κάθε δεκαετία διπλασιάζονται τα πλαστικά απορρίμματα στις θάλασσες, στοιχείο που καταδεικνύει την αναγκαιότητα άμεσης αντιστροφής αυτής της εικόνας με την ευαισθητοποίηση των σημερινών παιδιών και αυριανών ενηλίκων. Οι θάλασσες απειλούνται από διάφορες μορφές ρύπανσης, οι οποίες προκαλούνται από τις δραστηριότητες των ανθρώπων καθώς και από τις τεχνολογικές καταστροφές όπως πετρελαιοκηλίδες και χημικά, τόσο στην ξηρά όσο και στην ανοικτή θάλασσα. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιείται το ευρωπαϊκό έργο «Sea4all» για τη διαμόρφωση ισχυρής περιβαλλοντικής συνείδησης σε όλα τα μέλη μιας εκπαιδευτικής κοινότητας (μαθητές – εκπαιδευτικούς – γονείς) με τη βοήθεια καινοτόμων παιδαγωγικών εργαλείων» ανέφερε στον Σκάι Κρήτης και την εκπομπή «Πες το κι έτσι» η υπεύθυνη προώθησης του έργου Θεανώ Αποστολίδη. Συντονιστικός φορέας είναι το ΙΤΕ με συμμετέχοντες από Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία και Ηνωμένο Βασίλειο.