Ημ/νία: Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019 | Τοποθεσία: Αμφιθέατρο «Γ. Λιάνης» στο ΙΤΕ

Εκπαιδευτική Ημερίδα και Παρουσίαση νέων εκπαιδευτικών και ηλεκτρονικών εργαλείων για την προστασία από τη Θαλάσσια Ρύπανση και γενικότερα τη διαμόρφωση Οικολογικής Συνείδησης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου με ώρα έναρξης στις 8:30 στο Αμφιθέατρο «Γ. Λιάνης» στο ΙΤΕ.

Θα παρουσιαστούν τα ηλεκτρονικά εργαλεία και το διδακτικό υλικό που έχουν αναπτυχθεί με σκοπό την ενσωμάτωσή τους σε σχολεία από εκπαιδευτικούς για τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη κριτικής σκέψης ως προς τη Θαλάσσια Ρύπανση σε μαθητές. Το τελικό αποτέλεσμα έχει διαμορφωθεί από τη συνεργασία τριών επιστημονικών πεδίων: Οι εκπαιδευτικοί έχουν διαμορφώσει τη διδακτική ύλη (Training Curriculum) και το υλικό (Handbook), το οποίο παρουσιάζεται και συμπληρώνεται με ηλεκτρονικά εργαλεία και παιχνίδι, ενώ στο σύνολο του στηρίζεται σε επιστημονικά στοιχεία και μελέτες σε συνεργασία με Επιστήμονες σε θέματα θαλάσσιας και παράκτιας ρύπανσης.

Η Ημερίδα απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Για Δήλωση συμμετοχής μπορείτε να μεταβείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.gle/oF3FubYWrqXyUHsX6  ή να πατήσετε το παρακάτω κουμπί.

Όλο το υλικό βασίζεται σε περιβαλλοντικές μελέτες και έχει επικεντρωθεί κυρίως στη θαλάσσια ρύπανση, χρησιμοποιώντας σενάρια για εμφάνιση πετρελαιοκηλίδων και επιπλεόντων αντικειμένων. Επίσης στηρίζεται σε αναγνωρισμένες παιδαγωγικές μεθόδους και απαιτήσεις, προκειμένου για την ευαισθητοποίηση των μαθητών και τη διαμόρφωση της κριτικής τους σκέψης μέσα από το παιχνίδι κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το Erasmus+ έργου «Διαμόρφωση κριτικής σκέψης σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης στα σχολεία με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών (ΤΠΕ)», το οποίο ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2017.

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από διερευνητική μάθηση και δημιουργικές δραστηριότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, τόσο η εκπαίδευση και οι γνώσεις, όσο και το πολύπλευρο περιεχόμενο και τα εργαλεία έχουν διαμορφωθεί ώστε να μπορούν να απευθύνονται σε διαφορετικά επίπεδα και τύπους εκμάθησης και να διευκολύνεται ο εκπαιδευτικός στόχος, λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα, τους σκοπούς, και τις προτιμήσεις των μαθητών. Οι διάφορες δραστηριότητες και τα ηλεκτρονικά εργαλεία υποστηρίζουν τον ελεύθερο πειραματισμό, τη δημιουργία καινοτόμου περιεχομένου και αντικειμένων μέσα από την κριτική σκέψη, την εκπαιδευτική πρακτική και την εκπαίδευση μέσα από το παιχνίδι.

Επικεφαλής αυτού του έργου είναι το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με έξι άλλους Οργανισμούς από τέσσερις διαφορετικές χώρες: την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, το Αρχιπέλαγος, Ινστιτούτο Θαλάσσιας και Περιβαλλοντικής Έρευνας Αιγαίου στη Σάμο καθώς και το Πανεπιστήμιο Cardiff (Ηνωμένο Βασίλειο), το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στην Κύπρο και η Σχολική Επιθεώρηση του νομού Αράντ (Ρουμανία) σε συνεργασία με τοπικά σχολεία στην Ουαλία, τη Ρουμανία, την Κύπρο και την Ελλάδα.

Το Erasmus+ στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Χρηματοδοτεί κυρίως ανθρώπους για σπουδές, εκπαίδευση και εθελοντική εργασία στο εξωτερικό. Επίσης δίνει χρηματοδοτήσεις για συνεργασίες και προγράμματα ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, αρχές και Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, κυρίως για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης προωθώντας την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την απασχολησιμότητα.

Περισσότερες πληροφορίες σύντομα στο www.sea4all-project.eu

Για περισσότερες Πληροφορίες:

Βασίλης Κοντογιάννης
Συντονιστής έργου
Ινστιτούτο Πληροφορικής
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
e-mail: vasilisk@ics.forth.gr
τηλ: +30-2810-391645

Διαθέσιμο υλικό προς αποθήκευση/κατέβασμα:

  1. Δελτίο τύπου
  2. Αφίσα ημερίδας
  3. Πρόγραμμα ημερίδας