Περίοδος: 29-31 Μαρτίου 2019
Τοποθεσία: Λευκωσία – Κύπρος

Στην εκπαιδευτική δράση συμμετέχουν εκπαιδευτικοί που θα εκπαιδεύσουν άλλους εκπαιδευτικούς (train the trainers). Οι συμμετέχοντες θα είναι εκπαιδευτικοί από το χώρο της σχολικής εκπαίδευσης (όπως δάσκαλοι) και προσωπικό των Εταίρων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα αναπτυχθεί σε εργαστήρια, στα ακόλουθα στάδια:

  1. Παρουσίαση του προγράμματος σπουδών και η σημασία του.
  2. Εκπαίδευση για το πώς το εγχειρίδιο, η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και το παιχνίδι θα χρησιμοποιηθούν στο σχολείο, στα προγράμματα σπουδών σε διάφορες δραστηριότητες περιβαλλοντικών σχολείων.
  3. Πρακτική Εφαρμογή του Εκπαιδευτικού Εγχειριδίου και Εκπαίδευση.

Η Εκπαιδευτική Εκδήλωση είναι σημαντική για το διακρατικό χαρακτήρα του έργου.