Συντονιστής Έργου

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής (CBML)
e-mail: info (at) sea4all-project (dot) eu

 

Διεύθυνση Συντονιστή

Ινστιτούτο Πληροφορικής
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – Ελλάδα

Βασιλικά Βουτών
P.O Box 1385
GR-71110 Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 2810 391645
Φαξ: +30 2810 391428