Εκπαιδευτική Δράση

29-31 Μαρτίου 2019 | Λευκωσία – Κύπρος

Στην εκπαιδευτική δράση συμμετέχουν εκπαιδευτικοί που θα εκπαιδεύσουν άλλους εκπαιδευτικούς (train the trainers). Οι συμμετέχοντες θα είναι εκπαιδευτικοί από το χώρο της σχολικής εκπαίδευσης (όπως δάσκαλοι) και προσωπικό των Εταίρων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα αναπτυχθεί σε εργαστήρια, στα ακόλουθα στάδια:

  1. Παρουσίαση του προγράμματος σπουδών και η σημασία του.
  2. Εκπαίδευση για το πώς το εγχειρίδιο, η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και το παιχνίδι θα χρησιμοποιηθούν στο σχολείο, στα προγράμματα σπουδών σε διάφορες δραστηριότητες περιβαλλοντικών σχολείων.
  3. Πρακτική Εφαρμογή του Εκπαιδευτικού Εγχειριδίου και Εκπαίδευση.

Η Εκπαιδευτική Εκδήλωση είναι σημαντική για το διακρατικό χαρακτήρα του έργου.  

Τελικό Συνέδριο, 21 Νοεμβρίου 2019, Ηράκλειο

Το τελικό Συνέδριο για το έργο Sea4All πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019. Σκοπός του Συνεδρίου /Ημερίδα ήταν η παρουσίαση των τελικών αποτελεσμάτων του έργου αλλά και η ενημέρωση των συμμετεχόντων σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Παράλληλα, μετά το τέλος της Ημερίδας πραγματοποιήθηκαν ειδικά Εκπαιδευτικά Εργαστήρια για Εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονταν να εντάξουν τα νέα εργαλεία που δημιουργήθηκαν από το έργο Sea4All στην τάξη. Το Συνέδριο παρακολούθησαν πάνω από 70 άτομα εκπαιδευτικοί και επιστήμονες. Σχετικό υλικό υπάρχει στην ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα.

Το Τελικό Συνέδριο αποσκοπούσε στο να παρουσιαστούν όλα τα τελικά αποτελέσματα του έργου με ολοκληρωμένο τρόπο, ώστε να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των αποτελεσμάτων του έργου, αλλά και να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ευαισθητοποίηση γύρω από τη θαλάσσια ρύπανση, με την κατανόηση των επιστημονικών αλλά και άλλων περιβαλλοντικών πτυχών της θαλάσσιας ρύπανσης. Οργανώθηκε ένα σημαντικό γεγονός στην Κρήτη όπου κλήθηκαν να συμμετάσχουν όλοι οι πιθανοί ενδιαφερόμενοι, όχι μόνο από την Κοινοπραξία και την Κρήτη, αλλά και από όλες τις πιθανές χώρες και τους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου και του απλού κοινού. Το Τελικό Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο ΙΤΕ στις 21 Νοεμβρίου 2019. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν διάφορες Ομιλίες σχετικά με τη θαλάσσια Ρύπανση, εκτός από την παρουσίαση του σχεδίου και τα καινοτόμα εκπαιδευτικά και ηλεκτρονικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν. Στο Τελικό Συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 65 άτομα, με περισσότερους από 40 συμμετέχοντες, όπως δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί, διευθυντές σχολείων, κυβερνητικοί εκπρόσωποι στον τομέα της εκπαίδευσης και του περιβάλλοντος από την Κρήτη, εκτός από τους διεθνείς συμμετέχοντες και μέλη της κοινοπραξίας του έργου. Κατά τη διάρκεια του τελικού Συνεδρίου παρουσιάστηκαν επίσης τα αποτελέσματα της χρήσης του νέου ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού υλικού Sea4All στην τάξη και στα διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης. Επίσης, μετά το πέρας του επίσημου Τελικού Συνεδρίου, ακολούθησαν δύο παράλληλα εργαστήρια με μεθόδους και ιδέες πρακτικής εφαρμογής του εκπαιδευτικού και ηλεκτρονικού υλικού Sea4All για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν αντίγραφο του Παιδαγωγικού Εγχειριδίου στα ελληνικά. Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν πολύ εντυπωσιασμένοι από το Εγχειρίδιο δίνοντάς τους ένα επιπλέον κίνητρο για να το χρησιμοποιήσουν στην τάξη.

Κατεβάστε το πρόγραμμα του συνεδρίου από εδώ.

Ελλάδα: 9 Οκτωβρίου 2019 στο Ηράκλειο και 19 Οκτωβρίου (Μελέτη Πεδίου) στην Ιεράπετρα

Για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος του έργου, προγραμματίστηκαν δύο Πολλαπλασιαστικές Εκδηλώσεις από την Περιφερειακή Εκπαίδευση Κρήτης. Η πρώτη έλαβε χώρα στο Ηράκλειο, και ήταν κατά κύριο λόγο Εργαστήριο και η δεύτερη πραγματοποιήθηκε στο νησί Χρυσή κοντά στην Ιεράπετρα ως Μελέτη Πεδίου, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των δασκάλων, καθώς πρόκειται για ένα μικρό νησί χωρίς κατοίκους αλλά με πολύ εύθραυστο οικοσύστημα. Η Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ΙΤΕ στις 9 Οκτωβρίου και ήταν περισσότερο δομημένο ως εργαστήριο, όπου παρουσιάστηκαν και έγιναν εργαστήρια όχι μόνο στα νέα εκπαιδευτικά εργαλεία αλλά και στα ηλεκτρονικά (Όλοι οι συμμετέχοντες έπρεπε να φέρουν φορητούς υπολογιστές μαζί). Στο Εργαστήριο συμμετείχαν 32 καθηγητές, εκπαιδευτικοί, διευθυντές σχολείων και κυβερνητικοί εκπρόσωποι στον τομέα της παιδείας και του περιβάλλοντος, ενώ στη Μελέτη Πεδίου συμμετείχαν 22 άτομα κυρίως από την περιοχή του Λασιθίου (Ανατολική Κρήτη), συμπεριλαμβανομένων δασκάλων, εκπαιδευτικών, επιστημόνων και μέλη της κοινοπραξίας, καθώς αυτή ήταν μια διαφορετική εμπειρία πολύτιμη για όλα τα μέλη. Κατά την Εκδήλωση στο Ηράκλειο,παρουσιάστηκαν το έργο Sea4All και τα αποτελέσματά του μαζί με τα επιτεύγματα. Όλα τα αποτελέσματα και τα καινοτόμα εργαλεία (εκπαιδευτικά και ηλεκτρονικά) συζητήθηκαν και συλλέχθηκαν προτάσεις και σχόλια για βελτίωση. Στη Μελέτη Πεδίου πραγματοποιήθηκε μια πρώτη παρουσίαση του έργου, τα επιτεύγματά του και τα εργαλεία του, ειδικά για τους εκπαιδευτικού που δεν ήταν παρόντες στην Εκδήλωση στο Ηράκλειο, και συνεχίζοντας η Μελέτη Πεδίου στο νησί, πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ιεράπετρας

Αποτελέσματα και σχόλια

Οι εκπαιδευτικοί έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υψηλή ποιότητα του υλικού και τη σύνδεση με το ηλεκτρονικό παιχνίδι. Εκτίμησαν επίσης τη συμπληρωματικότητα μεταξύ εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού εγχειριδίου, το οποίο κρίθηκε πολύ σημαντικό για την εις βάθος προετοιμασία του έργου τους. Η παρουσίαση των Εκπαιδευτικών δεξιοτήτων σε συνδυασμό με τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης, οι αρχές της μετασχηματιστικής μάθησης μέσα από το διδακτικό και μαθησιακό υλικό, τα παραδείγματα της μικρο-διδασκαλίας (τόσο για μέσα στην τάξη όσο και για εκτός) που προσφέρθηκαν με τα εργαστήρια κέρδισαν την προσοχή και το ενδιαφέρον τους .

Συμπερασματικά, οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν τις δύο Εκδηλώσεις, ήταν πολύ ενθουσιασμένοι και εξέφρασαν την ικανοποίησή τους από τη συμμετοχή τους τόσο στο Σεμινάριο όσο και στη Μελέτη Πεδίου. Εξέφρασαν επίσης την επιθυμία τους για μια νέα Πρωτοβουλία συνέχισης και διατήρησης αυτού του θέματος. Ακόμη, σε συνέχεια αυτής της εμπειρίας, η Περιφερειακή Εκπαίδευσης Κρήτης και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ιεράπετρας αποφάσισαν να προτείνουν τη δημιουργία ενός δικτύου σχολείων προκειμένου να ασχοληθούν με θέματα θαλάσσιας ρύπανσης με βάση την παραγωγή, τα αποτελέσματα και τα υλικά του έργου Sea4All. Για να προετοιμάσει το έδαφος, η Περιφερειακή Εκπαίδευσης Κρήτης σχεδίασε μια σειρά από Σεμινάρια/ Εργαστήρια σε όλη την Κρήτη, όπου θα παρουσιαστούν λεπτομερώς οι αρχές, οι στόχοι και τα αποτελέσματα του έργου, ενώ οι συμμετέχοντες θα πάρουν το έντυπο του παιδαγωγικού εγχειριδίου.

Κατεβάστε το πρόγραμμα από εδώ.

Ρουμανία: 3 Οκτωβρίου 2019 στο Arad

Για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος, πραγματοποιήθηκε μία Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση στην Σχολική Επιθεώρηση του Arad στις 3 Οκτωβρίου 2019 με 38 συμμετέχοντες, συγκεκριμένα δασκάλους, εκπαιδευτικούς, διευθυντές σχολείων, κυβερνητικούς εκπροσώπους στον τομέα της εκπαίδευσης και του περιβάλλοντος, πέρα από τους υπαλλήλους του Δήμου και άλλων τοπικών Οργανισμών. Κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης παρουσιάστηκε το έργο Sea4All και τα αποτελέσματά του μαζί με τα επιτεύγματα. Όλα τα αποτελέσματα και τα καινοτόμα εργαλεία (εκπαιδευτικά και ηλεκτρονικά) συζητήθηκαν και και συλλέχθηκαν προτάσεις και σχόλια για βελτίωση.

Αποτελέσματα και σχόλια

Εκτός από τις παρουσιάσεις για το έργο και τα εκπαιδευτικά και ηλεκτονικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης συζητήθηκαν επίσης σχετικά θέματα με: α) τη σπουδαιότητα της εκμάθησης από μικρή ηλικία σε σχέση με θέματα που αφορούν κυρίως το περιβάλλον και το καθήκον των πολιτών να συντηρούν και να διασώζουν το περιβάλλον όταν και αν είναι απαραίτητο, β) το ενδιαφέρον και τον αντίκτυπο που είχε το έργο Sea4All στα σχολεία μεταξύ των μικρών μαθητών, γ) τις ψηφιακές ικανότητες που απέκτησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του έργου Sea4All ως παράδειγμα ορθής πρακτικής), δ) εμπειρίες κατά την εφαρμογή του έργου: παρουσίαση των καθημερινών προβλημάτων, αλλά και των δυνατών και αδύναμων σημείων κατά τη διάρκεια εφαρμογής τέτοιων έργων/ δραστηριοτήτων με τους μαθητές, ε) το παιχνίδι ήταν μια πλήρη επιτυχία στα πιλοτικά σχολεία της Ρουμανίας.

Κατεβάστε το πρόγραμμα από εδώ.

Ηνωμένο Βασίλειο: 23 και 27 Σεπτεμβρίου 2019 στο Cardiff

Για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος του έργου πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ στις 23 και 27 Σεπτεμβρίου 2019, 2 Πολλαπλασιαστικές Εκδηλώσεις με 21 συμμετέχοντες συνολικά, δηλαδή εκπαιδευτικούς και δασκάλους, διευθυντές σχολείων, κυβερνητικούς εκπροσώπους στον τομέα της εκπαίδευσης και του περιβάλλοντος, καθώς και Επιστήμονες Φοιτητές. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε το έργο Sea4All και τα αποτελέσματά του μαζί με τα επιτεύγματα. Όλα τα αποτελέσματα και τα καινοτόμα εργαλεία (εκπαιδευτικά και ηλεκτρονικά) συζητήθηκαν και συλλέχθηκαν προτάσεις και σχόλια για βελτίωση.

Αποτελέσματα και σχόλια

Η πρώτη Εκδήλωση του Sea4All στο Κάρντιφ συγκέντρωσε τέσσερις συμμετέχοντες από τις σχολικές και τοπικές αρχές εκπαίδευσης στη Νότια Ουαλία, μαζί με ένα σύνολο φοιτητών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Συνολικά 10 άτομα παρακολούθησαν την πρώτη Εκδήλωση. ¨εγιναν πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων. Ιδιαίτερης σημασίας ήταν η συμμετοχή του νέου Σχολικού Λειτουργού και Επιθεωρητή Σχολείων στη Νότια Ουαλία, ο οποίος έδωσε πολλά σχόλια. Έγιναν σημαντικές συζητήσεις σχετικά με το διδακτικό υλικό, τα προγράμματα διδασκαλίας της Νότιας Ουαλίας στα σχολεία και πιθανούς αποτελεσματικούς τρόπους για την ενσωμάτωση του υλικού του Sea4All.

Η δεύτερη Εκδήλωση Sea4All που πραγματοποιήθηκαν στο Κάρντιφ είχε πέντε συμμετέχοντες από τα σχολεία γύρω από το Κάρντιφ και, για άλλη μια φορά, την τοπική αρχή εκπαίδευσης στη Νότια Ουαλία (CSC – https://www.cscjes.org.uk/). Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης 7 μεταπτυχιακοί φοιτητές από το Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ, συνολικά 11 άτομα. Σε σύγκριση με την πρώτη Εκδήλωση, αφιερώθηκε λιγότερος χρόνος στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, και το ακροατήριο ενδιαφέρθηκε περισσότερο στο πώς θα ενσωματώσει την ηλεκτρονική μάθηση (e-λεαρνινγ) και το ηλεκτρονικό παιχνίδι στην εκπαιδευτική πρακτική.

Ο εκπρόσωπος της CSC ήταν πολύ εντυπωσιασμένος από τις πιθανές εφαρμογές των ενοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης στα νέα αναλυτικά προγράμματα για τα σχολεία στην Ουαλία που είναι υπό διαμόρφωση. Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν πολύ ευχαριστημένοι με το ηλεκτρονικό παιχνίδι.

Κατεβάστε το πρόγραμμα από εδώ.

Κύπρος: 4 Σεπτεμβρίου 2019 στο Ακρωτήρι και 5 Σεπτεμβρίου 2019 στο Κάβο Γκρέκο

H Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση στοχεύει στη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των αποτελεσμάτων του έργου. Για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος, πραγματοποιήθηκαν δύο Εκδηλώσεις σε δύο διαφορετικές περιοχές της Κύπρου, με σκοπό τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή δασκάλων και εκπαιδευτικών από διαφορετικά μέρη της Κύπρου και αξιοποίηση της παρουσίας τους. Η 1η Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης του Ακρωτηρίου την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019 και η δεύτερη στο Κέντρο Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης του Κάβο Γκρέκο την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019. Συνολικά, και στις δύο Εκδηλώσεις συμμετείχαν 40 άτομα και συγκεκριμένα εκπαιδευτικοί και δάσκαλοι. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε το έργο Sea4All και τα αποτελέσματά του μαζί με τα επιτεύγματα. Όλα τα αποτελέσματα και τα καινοτόμα εργαλεία (εκπαιδευτικά και ηλεκτρονικά) παρουσιάστηκαν, συζητήθηκαν και συλλέχθηκαν προτάσεις και σχόλια για βελτίωση.

Αποτελέσματα και σχόλια

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη θαλάσσια ρύπανση. Όλοι συμφώνησαν ότι η θαλάσσια ρύπανση είναι ένα πολύ κρίσιμο θέμα και πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους μαθητές προς την κατεύθυνση της προστασίας της θάλασσας. Όλοι οι εκπαιδευτικοί έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και την ικανοποίησή τους για το υλικό που δημιουργήθηκε, καθώς δεν υπάρχει άλλο σχετικό εκπαιδευτικό εργαλείο στην Κύπρο για τη θαλάσσια ρύπανση. Οι περισσότεροι δήλωσαν ότι θα χρησιμοποιήσουν τις προτεινόμενες δραστηριότητες και θα εντάξουν το ηλεκτρονικό παιχνίδι στην τάξη τους. Τέλος, δήλωσαν ότι το υλικό είναι εύκολα κατανοητό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλά διαφορετικά σχολικά μαθήματα (ιστορία, γεωγραφία, επιστήμη κλπ.).

Κατεβάστε το πρόγραμμα από εδώ